Rabu, 11 Maret 2009

KE 3 INTI-SURAT-AL-IMRAN


KE 3 INTI SURAT AL-IMRAN

Dalam Surat ini Tuhan berfirman bahwa disamping Dia telah Menurunkan kitab suci Al-Quran,Tuhan juga lebih dahulu telah Menurunkan kitab suci Taurat dan kitab suci Injil.
Tuhan juga menjelaskan bahwa pada umumnya manusia(laki-laki) itu akan memandang indah wanita, anak-anak, harta benda berupa emas dan perak, kendaraan-kendaraan mewah pada masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang yang modelnya silih berganti, mulai kereta jaman dahulu hingga mobil-mobil mewah terbaru model sekarang dan model yang akan datang, sawah ladang, perkebunan, real estate, ingin memiliki dan membeli pulau dll.
YANG LEBIH BAIK
Tuhan juga menjelaskan pada manusia bahwa ada yang lebih baik dari itu semua, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu:
Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, adanya kehidupan yang kekal, dan istri-istri yang disucikan.
Siapakah mereka yang akan mendapat yang lebih baik itu?
Yaitu orang-orang yang berdoa sbb:
"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan hindarkanlah kami dari siksa neraka, Amin"
Dilanjutkan lagi sbb:
Yaitu orang-orang yang:
1. sabar
2. benar
3. tetap taat
4. yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
5. yang memohon ampunan di waktu sahur
Tuhan juga menegaskan bahwa Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yaitu Allah.
Tuhan juga menegaskan bahwa agama yang benar saat ini ialah agama Islam.
Bagi siapa saja yang memeluk agama Islam, berarti ia telah mendapat Petunjuk Tuhan.
Apabila seseorang tidak berminat memeluk agama Islam, maka kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja, bukan memaksa dalam bentuk apapun.
Didalam surat Al-Imran ada 2 ayat yang bagus apabila dibaca dan kemudian memohon kepada Tuhan agar yang punya hutang segera lunas.
Terjemahan ayat itu ialah sbb:
ayat 26: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang Mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau Kehendaki, dan Engkau Cabut kerajaan dari orang yang Engkau Kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau Kehendaki, dan Engkau Hinakan orang yang Engkau Kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
Ayat 27: Engkau Masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau Keluarkan yang hiduo dari yang mati, Engkau Keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau Beri rezeki siapa saja yang Engkjau Kehendaki tanpa batas."

Surat ini judulnya ialah tentang keluarga Imran.
Imran mempunyai seorang istri, yang mempunyai anak perempuan yang bernama Maryam atau bunda Maria, ia adalah calon ibu Nabi Isa atau Yesus.
Maryam dalam penjagaan omnya yang bernama Zakaria. Dan setiap kali Zakaria menjenguk Maryam dalam ruangannya dekat mihrab, ia selalu menjumpai makanan didekatnya, padahal tidak ada orang yang memberinya, dan ketika Zakaria bertanya pada Maryam dari mana semua makanan-makanan itu datang, Maryam menjawab bahwa makanan-makanan itu datang dari sisi Allah, Tuhan kita semua.

NABI ISA

Ketika Isa telah lahir, dilahirkan oleh Maryam, dan telah dewasa, Isa mempunyai beberapa mukjizat Pemberian Tuhan al:
1. Ia bisa membuat burung dari tanah liat, kemudian burung itu bisa hidup menjadi bnrung sungguhan, bukan sulap, dengan Izin Tuhan
2. Ia bisa menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir, hingga bisa melihat normal, dengan Izin Tuhan
3. Ia bisa menyembuhkan semua penyakit sopak
4. Ia bisa mengetahui apa yang telah di makan seseorang,dan mengetahui apa-apa yang disimpan oleh setiap orang di dalam rumahnya masing-masing meskipun nabi Isa tidak pernah melihat sebelumnya.

Di dalam surat ini Tuhan juga menyatakan bahwa tidaklah wajar, tidak logis kalau ada nabi yang merupakan utusan Tuhan mengatakan kepada kaumnya agar nabi itu juga harus disembah seperti orang menyembah Allah, Tuhannya.

Tuhan juga menyatakan bahwa pada masa sekarang ini, apabila ada orang menyatakan ia mempunyai suatu agama, tetapi agama itu bukan agama Islam, maka Tuhan tidak akan menerima kebaktiannya.
Sayang bukan? Kalau seseorang tidak sungguh-sungguh memilih dan menjalani agama Islam dengan sebaik-baiknya?

Agar orang selalu mulia dan beruntung dalam hidupnya, maka hendaknya orang itu harus menjaga hubungan baiknya dengan Allah, Tuhannya dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, begitu yang di nyatakan oleh Tuhan dalam surat Al-Imran ini.

Orang-orang yang taat pada Tuhan ialah orang-orang yang beruntung.

Ketika Maryam sudah dewasa


http://surat-4-anissa.blogspot.com